Kontakty

Kancelář:
Apartment reality s.r.o.
Školská 694/32
Praha 1, 110 00
tel.: +420 728 366 393 
e-mail: info@apartmentreality.cz


Sídlo - fakturační údaje:

Apartment reality s.r.o.
U Kamýku 1001/6
Praha 4, 142 00
IČO: 27142337

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR

 Společnost Apartment reality s.r.o. zpracovává a chrání poskytnuté osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů (GDPR). Společnost zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektů údajů, především od klientů a dále osobní údaje získané z veřejných zdrojů nebo od třetích osob ( on-line portálů apod.), které jsou oprávněny předmětné osobní údaje sdílet. Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, číslo a typ dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), a to za účelem uzavření a plnění nájemní, podnájemní nebo prodejní smlouvy.

Kontaktní formulář

Jméno
Telefon
Email
Zpráva