Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR

Společnost Apartment reality s.r.o. zpracovává a chrání poskytnuté osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů (GDPR). Společnost zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektů údajů, především od klientů a dále osobní údaje získané z veřejných zdrojů nebo od třetích osob ( on-line portálů apod.), které jsou oprávněny předmětné osobní údaje sdílet. Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, číslo a typ dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), a to za účelem uzavření a plnění nájemní, podnájemní nebo prodejní smlouvy.

Osobní údaje zpracovává společnost manuálně i automatizovaně.
Každá fyzická osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, zpracovávaných společností, včetně práva na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Společnost poskytne podrobnější informace o rozsahu a způsobu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příslušné fyzické osoby.

 

Nastavení cookies

Tato webová stránka používá nezbytné soubory cookie k zajištění správného fungování webu, sledovací soubory a marketingové, abychom pochopili, jak se na stránce pohybujete a jaký obsah Vám máme nabídnout. Tyto cookies budou nastaveny až po vašem schválení.Více informací